Depresja polska

Depresja dotyka z wszystkim rokiem coraz ogromniejszą wartość kobiet w dowolnym wieku. Z chorobą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby odpowiedzialne, kiedy i dzieci oraz głowy w podeszłym wieku. Wiele spośród nich ma latami bez osób o chorobie, zaś część spośród nich używa różnych form walki spośród obecnym wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj składa się na psychoterapii, którą a dla zwiększenia skuteczności terapii powinno dodawać się środkami farmakologicznymi. Wiele głów nie zdaje sobie sytuacji spośród obecnego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez wykonanie specjalnych testów psychometrycznych oraz z użyciem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Tylko po rozpoznaniu choroby oraz poziomu jej nasilenia, lekarz psychiatra stanowi o sposobie jej leczenia. Leczenie farmakologiczne podawane istnieje nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest chorobą nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne są przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy tez samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie odpowiadają na jedne substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo często do tyłu bycia pacjenta, szczególnie w wypadku tzw. depresji endogennej. Osoba pozostająca na nawroty depresji wymaga być pod ścisłą opieką psychiatry, jaki nie tylko kontroluje stan pacjenta, a również najlepiej zna ocenić postępy działania również ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują coraz większą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby oraz wskazuje metody radzenia sobie w ciężkich chwilach.