Hodowla zwierzat praca

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz tworzy definicję konglomeratu tkanek, z jakich istotną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jakiś z kluczowych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych dawce energii. Prawdopodobnie wejście na jedzenie mięsa stanęło toż w czasie zlodowaceń, kiedy trudniej było zająć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się samym z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na wyglądy dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro stanowi obecne myśl propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu nazywa się świadome i celowe wyłączenie z naturalnej diety mięsa, w tym dodatkowo ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, ale też jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi obecne język bycia skojarzony z dobrymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej utrzymuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury czystej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z tych indywidualnych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi godzina będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.