Programy szkolen modulowych rekomendowane przez ministerstwo pracy i polityki spolecznej

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów wykonywających w oparciu o tą tąż bazę danych. W zależności od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program robi w medium sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa dodatkowo w klasie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy.

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana. W trakcie instalacji należy zaznajomić się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z innymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na:- ewidencjonowanie pracowników,- rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,- kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy,- rozliczanie umów,- rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu urodzenia dziecka,- podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego,- rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami,- naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,- generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów,- sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,- archiwizację formularzy kadrowych,- rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.Moduł kadry i płace jest dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go połączyć z organizmem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima pozwoli na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co kupi na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.