Rozwoj pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi

Mianem szkoleń określa się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do robienia poszczególnej instytucji. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o relatywnie niewielkiej frekwencji, bowiem maksymalnie przebywa w nich udział około trzydziestu osób. Stanowi zatem wartość uczestników przywodząca automatycznie na nauka liczebność klasy szkolnej, a owo skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to przecież również forma edukacji, natomiast nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób dorosłych. Poleca się kilka sposobów szkoleń, w relacje od wartości kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie każdych zainteresowanych, zaś udział w nich istnieje dodatkowy, chociaż przedsiębiorcy także mogą zarządzać naszych zatrudnionych na tego gatunku szkolenia kadr, pokrywając przy tym faza kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w jakiej zachęca do stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz udostępnia internetową bazę danych mającą wiedze na fakt dostępnych szkoleń otwartych.szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z pewnej firmy, zainteresowani są stawiani na ćwiczenia tego modelu przez ich pracodawcę, czyli organizatora.szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe – rozgrywają się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego urzędu pracy;szkolenia zewnętrzne – ich kierowanie jest zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim jest urząd pracy. Istnieje tzw. rejestr firm szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na bazie odrębnych przepisów, które prowadzą szkolenia dla pań poszukujących rzeczy i bezrobotnych tworzone ze kluczy masowych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do wykonywanego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.